AVG verklaring

 

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat B.I.S.O.'65 het AVG-programma heeft doorlopen en dat B.I.S.O.'65 zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft B.I.S.O.'65 kennis over de materie, die door de AVG wordt gemaakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door B.I.S.O.'65 zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

 

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 7-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem