Door B.I.S.O.'65 is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

 

         
   

AVG verklaring

 

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat B.I.S.O.'65 het AVG-programma heeft doorlopen en dat B.I.S.O.'65 zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft B.I.S.O.'65 kennis over de materie, die door de AVG wordt gemaakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door B.I.S.O.'65 zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

 

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 7-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem

 
         
         
         

 

 

Lidmaatschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens

NAWTE + geboortedatum

 

 

 

Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

 

 

 

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;

 

 

 

Verwerking door wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

 

 

 

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beèˆindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens

Naam en emailadres;

 

 

 

Overeenkomst

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op website);

 

 

 

Verwerkingen

Informatieverstekking in de vorm van nieuwsbreiven;

 

 

 

Verwerking door wie

Afdeling communicatie;

 

 

 

Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoongegevens

NAWTE;

 

 

 

Overeenkomst

Vrijwilligersovereenkomst;

 

 

 

Verwerking

Informatieverstrekking;

 

 

 

Verwerking door wie

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of beheerder;

 

 

 

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beèˆindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging verklaart verder:

 

 

 

 

 

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

 

 

 

 

 

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Ook papier waaronder o.a.inschrijfformulieren en correspondentie en boekhouding. Verslagen (notulen bestuur en leden vergaderingen).

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Losse harde schijf.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

 

 

 

 

 

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS). De besloten website zijn alleen toegankelijk vanuit landen die wij hebben toegestaan (whitelist).

Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

 

 

Aldus verklaard door:

Naam vereniging:  B.I.S.O.'65

Naam persoon:     S.A.M. Smit-Dunk

Plaats:                 Ulvenhout
Datum:                07-05-2018