Toestemmingsverklaring

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

 

Met dit formulier geef ik …………………………………….(verder: ondergetekende) B.I.S.O.’65  (verder: vereniging) toestemming om gegevens van mij te verwerken.

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

 

  • Uw gegevens (naam, adres en geboortedatum) door te geven aan Gehandicaptensport Nederland t.b.v. de verzekeringen.
  • Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
  • Foto’s en of filmpjes van mij te publiceren, verspreiden, of ter beschikking stellen aan derden.
  • Plaatsen van foto’s en of filmpjes op internet, apps en social media.
  • Op de website
  • In de nieuwsbrief
  • Gesloten facebookgroep

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens
en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Geboortedatum………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum    ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening       …………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

 

Naam ouder/voogd….…………………………………………………….......……………………………………………

 

Handtekening ouder/voogd….……………………..………………………………………………………………………